Elállás a szerződéstől

Csak a fogyasztónak minősülő ügyfél jogosult 14 napos elállási határidőre. A fogyasztó jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az árut Ön, vagy a fuvarozótól eltérő, az Ön által megjelölt harmadik személy fizikai birtokba veszi.

A szerződéstől való elállás jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket a hroveform@gmail.com email címen arról, hogy határozott nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) eláll a szerződéstől.

Az elállási nyilatkozatot vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot elektronikus úton is kitöltheti és elküldheti a hroveform.hu weboldalunkon. Ha ezt a lehetőséget használja, azonnal visszaigazolást küldünk Önnek tartós adathordozón (pl. e-mailben) a szerződéstől való elállásra vonatkozó információ kézhezvételéről.

A szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő, ha a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt tájékoztatást küld.


A szerződéstől való elállás következményei

A jelen szerződéstől való elállás esetén visszatérítünk Önnek minden Öntől kapott fizetést, beleértve az áruk kiszállításának költségeit is (kivéve az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módból származó többletköltségeket), haladéktalanul, de mindenképpen legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor arról a döntéséről értesültünk, hogy gyakorolja a jelen szerződéstől való elállási jogát. A fizetést ugyanazokkal a fizetési módokkal térítjük vissza, mint amelyeket az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg; semmilyen esetben sem merül fel Önnek semmilyen díj a visszatérítés következtében. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg meg nem kapjuk a terméket, vagy amíg a visszaküldésről igazolást nem kapunk, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Kérjük, haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül küldje vissza vagy adja át részünkre a terméket vagy tételeket, amikor a szerződéstől való elállásáról tájékoztatott bennünket. A határidő betartható, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Önnek kell állnia az áru visszaküldésének közvetlen költségét. Ön csak azért felelős, hogy a dolgok értékét csökkentse, ha azt más módon használja, mint ami a dolgok természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges volt.

pixel